Misja

Działamy na rzecz kobiet. Staramy się je umacniać, dawać nadzieję, przywracać poczucie godności i wartości oraz wspierać w odkrywaniu drzemiącego w nich piękna i dobra.

Naszym głównym celem jest wszechstronna pomoc kobietom, a pośrednio małżeństwom i rodzinie.

To przede wszystkim na kobietach spoczywa ogromna odpowiedzialność za wychowanie kolejnych pokoleń, za kształtowanie ich osobowości, moralności i wrażliwości dlatego:

tworzymy podczas warsztatów przestrzeń do swobodnego poznawania siebie, do budowania relacji i dzielenia się sobą
uczymy i wspieramy, jak być wystarczająco dobrą żoną
pomagamy w kryzysach z kobiecością, w kryzysach relacyjnych, w kryzysach małżeńskich, w doświadczeniu straty dziecka
zachęcamy i pomagamy w odkrywaniu radości z bycia kobietą, żoną, mamą
udzielamy wsparcia psychologicznego