Władze Fundacji

Zarząd Fundacji:
Agnieszka Pisula – Prezes Zarządu
a.pisula@tworczakobieta.pl
Monika Renard-Hasik – Wiceprezes Zarządu
m.hasik@tworczakobieta.pl

Rada Fundacji:
dr Agnieszka Wielgus – Przewodnicząca Rady
Joanna Dylejko-Tkaczyk
Zosia Piątkowska – Kleczek
Monika Dzik
Andrzej Ziemak

Członkiem Honorowym Fundacji Twórcza Kobieta, a zarazem dużym wsparciem merytorycznym jest dr Wanda Półtawska.
Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka pro-life. Podczas II wojny światowej więziona w niemieckich obozach koncentracyjnych, m.in. w Ravensbrück. Bliska przyjaciółka Jana Pawła II, obecna przy jego śmierci.  Autorka wielu książek.

Nagranie ze spotkania z dr Wandą Półtawską, które odbyło się w październiku 2013 roku w Warszawie