Sprawozdania

2022
2021
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
2020
2019
Bilans
Rachunek zysków i strat
2018
2017
Wprowadzenie
Bilans rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa do sprawozdania
2016

Bilans i Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

2015
2013 i 2014